Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant pêl droed / Football success

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed merched yr ysgol ar eu buddugoliaeth yn nhwrnamaint pêl droed ysgolion Abertawe heddiw yn dilyn cystadleuaeth ciciau cosb cyffrous. Bydd y merched yn cynrychioli'r ysgol a'r rhanbarth yn y rownd derfynol yng Nghaerdydd ar Fawrth 26ain. Da iawn chi!

 

Congratulations to our girls football team on winning today's Swansea schools football tournament following a dramatic penalty shootout. The girls will now go on to represent the school and region at the finals in Cardiff on March 26th. Da iawn chi! (9/3/20)

Top