Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Pel droed / Football Success

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl droed merched Bl 6 yr ysgol ar eu buddugoliaeth yn nhwrnamaint pêl droed merched ysgolion Abertawe heddiw. Enillon nhw pob un o’u gemau, gan ildio ond yr 1 gôl trwy gydol y twrnamaint. O ganlyniad i hyn, bydd y tîm yn cynrychioli Dinas a Sir Abertawe ym mhencampwriaeth Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mawrth. Da iawn chi!

 

Congratulations to our Year 6 girls football team on winning today's Swansea schools football tournament. They won all of their matches and only conceded 1 goal throughout the tournament. As a result of their success, they will now go on to represent the City & County of Swansea at the Welsh finals in Cardiff in March. Well done!  (7/2/22)    

Top