Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Nofio / Swimming Success

Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio yr ysgol (Betsi, Jake, Jackson, Jack a Iolo o flwyddyn 4 a Seren, Holli, Milly and Freya o flwyddyn 6) am gynrychioli'r ysgol gyda chymaint o falchder heddiw yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd. Rhoddodd pawb o'u gorau a chafwyd diwrnod i'r brenin wrth herio rhai o nofwyr gorau Cymru. Profodd tîm Cyfnewid Merched Blwyddyn 6 pa mor dalentog yw plant Ysgol Gymraeg Pontybrenin trwy gipio'r fedal arian yn y ras Gyfnewid Rhydd a'r fedal efydd yn y ras Gyfnewid Amrywiol. Camp arbennig ferched! Pen taith - Budapest, Los Angeles neu Baris ym 2024!

Diolch yn fawr iawn hefyd i Mr Sterl am ei gefnogaeth heddiw ac am drefnu a pharatoi'r tîm mor dda.

 

Congratulations to the school's swimming team (Betsi, Jake, Jackson, Jack and Iolo from Year 4 and Seren, Holli, Milly and Freya from Year 6) for proudly representing the school at today's Urdd National Swimming Gala in Cardiff. Everyone gave of their very best and thoroughly enjoyed the challenge of competing against some of the best swimmers in Wales. Our Year 6 Girls' Relay team in particular showed that we have some of the most talented pupils in Wales at Ysgol Gymraeg Pontybrenin by winning the silver medal in the Freestyle Relay and the bronze medal in the Medley Relay. An outstanding achievement girls! Next stop - Budapest, Los Angeles or Paris in 2024!

A big thank you also to Mr Sterl for his support today and for preparing and organising the team so well. Diolch Mr Sterl!

Top