Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Gymnasteg / Gymnastics Success

Llongyfarchiadau mawr i gymnastwyr talentog ein hysgol ar eu llwyddiant yng Nghystadleuaeth Acro Ysgolion Cymru yng Ngerddi Soffia, Caerdydd heddiw. Cynrychiolodd Poppy, Anais, India, Amelia, Ffion, Carys, Daisy ac Isabella yr ysgol gydag anrhydedd, gydag Isabella & Daisy yn ennill aur a Poppy & Carys yn cipio efydd yn y Parau Acro Dan 11 oed. Enillodd y tîm aur yn y Grŵp Acro gyda pherfformiad rhagorol mewn cystadleuaeth o safon uchel. Da iawn chi!

 

Congratulations to some very talented gymnasts on their success at today's Welsh Schools Acro Competition in Sophia Gardens, Cardiff. Poppy, Anais, India, Amelia, Ffion, Carys, Daisy and Isabella all represented the school with distinction, with Isabella & Daisy winning gold and Poppy & Carys taking bronze in the Under 11s Pairs Acro. The team won a collective gold in the Group Acro with an outstanding performance. Da iawn chi! (18/3/22)

Top