Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Eisteddfod Rhanbarthol / Regional Eisteddfod Success

Ar ol misoedd o waith caled ac ymroddiad gan ddisgyblion a staff, hyfryd oedd blasu cymaint o lwyddiant yn Eisteddfod Rhanbarthol yr Urdd ym Mhort Talbot heddiw. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i bob un o'r disgyblion am berfformiadau mor arbennig heddiw. Carwn ddiolch hefyd i'r staff sydd wedi rhoi mor hael o'u hamser dros y misoedd diwethaf i baratoi y plant hynny. Mae pob un ohonyn nhw yn haeddu pob canmoliaeth. Dyma i chi grynodeb o'r canlyniadau sydd yn cynnwys YGG Pontybrenin:

 • Llefaru Unigol Bl 3&4 - Grace Humphreys - 1af
 • Cor - 3ydd
 • Llefaru Unigol Bl 5&6 - Anna Sartori - 2il
 • Parti Unsain - 1af
 • Parti Deulais - 2il
 • Grwp Llefaru - 1af

Edrychwn ymlaen yn awr at Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Llanelwedd ym mis Mai - Ymlaen YGG Pontybrenin!

 

Months of hard work and application on the part of both pupils and staff paid dividends today with a very successful Urdd Regional Eisteddfod in Port Talbot. I'd like to take this opportunity to thank every one of our pupils who gave great performances and are a credit to our school and to their parents. I'd also like to thank all the staff who have given so freely of their time of the past few months in preparing our pupils. They deserve all the success in the world. A brief summary of the results featuring YGG Pontybrenin:

 • Year 3&4 Individual Recitation - Grace Humphreys - 1st
 • Choir - 3rd
 • Year 5&6 Individual Recitation - Anna Sartori - 2nd
 • Unison Party - 1st
 • Two-part Party - 2nd
 • Recitation Group - 1st

We now look forward to the Urdd National Eisteddfod in Builth Wells in May - Ymlaen YGG Pontybrenin!  (24/3/18)

Top