Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Eisteddfod Gylch / Local Area Eisteddfod Success

Da iawn i bob disgybl (dros 70 ohonynt) am gynrychioli’r ysgol mor dda yn Eisteddfod Gylch yr Urdd heddiw. Roedd pob aelod o staff yn browd iawn o berfformiadau’r plant a’u hymddygiad tra’n aros yn amyneddgar i berfformio. Llongyfarchiadau mawr i’r 14 unigolyn neu grŵp o’r ysgol hon a fu’n fuddugol heddiw, a dymuniadau gorau iddynt yn Eisteddfod Rhanbarthol yr Urdd yn Theatr y Dywysoges Frenhinol ym Mhort Talbot ar Ddydd Sadwrn, Mawrth 24ain. Ymlaen YGG Pontybrenin!

 

Well done to all 70+ pupils who represented the school so well at today’s Urdd Local Eisteddfod. Every member of staff is extremely proud of both their performances and their behaviour whilst waiting patiently to perform. Congratulations to all 14 individuals & groups who won today and we now wish them the best of luck in the Urdd Regional Eisteddfod, which will be held at The Princess Royal Theatre in Port Talbot on Saturday, March 24th. Ymlaen YGG Pontybrenin! (9/3/18)

Top