Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llwyddiant Celf yr Urdd / Urdd Art Success

Llongyfarchiadau mawr i Poppy, Ffion, Florence, Cadi a Cecilia ar eu llwyddiant yng nghystadlaethau celf yr Urdd eleni. Dyfarnwyd eu gwaith nhw fel esiamplau arbennig o gelf amrywiol, gyda phob un yn mynd ymlaen i gynrychioli rhanbarth Gorllewin Morgannwg yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Nimbych ym mis Mai. Da iawn chi!  

 

Congratulations to Poppy, Ffion, Florence, Cadi and Cecilia on their success with this year's Urdd art competition. Their work was judged to be of the highest standard and each piece will now go on to represent the West Glamorgan region at the Urdd National Eisteddfod in Denbigh in May. Da iawn chi!  (28/4/22)   

Top