Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llangrannog - Diwrnodau 3&4 / Llangrannog - Days 3&4

Roedd ein trydydd a phedwerydd diwrnod yr un mor brysur â'r cyntaf gydag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys disgo egniol ar y nos Iau. Joiodd pawb yr wythnos yn fawr. Diolch yn fawr iawn i staff y Gwersyll am y croeso cynnes unwaith eto eleni a diolch hefyd i Mrs Parkhouse, Miss Gwenter a Mrs Davies am roi mor hael o'u hamser i'n harwain ni.  

 

Our third and fourth days in Llangrannog were just as busy as the first with a wide variety of activities, complete with an energetic disco on the Thursday night. A big thank you to the staff at the Centre for the warm welcome once again this year and to Mrs Parkhouse, Miss Gwenter and Mrs Davies for giving so generously of their time to lead us. (27/6/18)

Top