Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llangrannog - Diwrnod 1 / Llangrannog - Day 1

Ar ôl cyrraedd Llangrannog yn ddiogel ddoe, dechreuodd ein disgyblion ar y gweithgareddau yn syth, gyda sgio, gwib-gartio, y rhaffau uchel a gemau yn esiamplau o'r gweithgareddau buon nhw'n gwneud. Yn dilyn noson dda o gwsg (rhai yn cysgu mwy nag eraill!) a brecwast blasus bore 'ma, mae'r plant allan ar safle'r Ganolfan ar hyn o bryd yn ymgymryd ag ystod o weithgareddau eraill.

 

Having safely arrived in Llangrannog yesterday, our pupils got stuck into the activities immediately, with skiing, go-karting, high ropes and multi-games being just some of the activities enjoyed. Following a good night's sleep (some slept more than others!) and a hearty breakfast this morning, the children are currently out around the Centre taking part in various activities. (20/6/18) 

Top