Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llangrannog 2015

Llangrannog 2015

 

Cafwyd blwyddyn gofiadwy arall yn Llangrannog eleni chyda criw blwyddyn 7 Ysgol Gyfun Gwyr 2015/16 yn llawn hwyl ac asbri. Diolch i holl staff Gwyr am eu hymdrech dros yr wythnos a diolch i'r plant hefyd am ymddwyn mor arbennig a chael wythnos i'w chofio.

 

Am fwy o luniau cliciwch ar y ddolen isod.

 

Another memorable year at Llangrannog with all the new friends, ice cream and fun activities you could wish for. Thank you to all the Gwyr staff for their endeavour and thank you to the children who behaved so brilliantly over the week.

 

For more photos click on the link below.

 

http://www.yggpontybrenin.com/blwyddyn-6-1/

 

 

Top