Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Literacy & Numeracy Evening / Noson Lythrennedd a Rhifedd

Er mai siomedig oedd y niferoedd mynychodd ein noson Lythrennedd a Rhifedd heno, cadarnhaol iawn oedd yr adborth a dderbyniwyd gan y rhieni a fynychodd, gyda nifer ohonynt yn gweld budd mawr yn rhannu yn y strategaethau effeithiol a drafodwyd. 

 

Although the turnout was disappointing, those parents who did attend our Literacy & Numeracy event this evening found the guidance and support on offer very beneficial, with a number of parents commenting on the effective strategies that were shared. (13/2/18) 

Top