Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lawnsio ein 'Wythnos y Llyfr' / Launching our 'Book Week'

Lawnsion ni ein 'Wythnos y Llyfr' trwy wahodd disgyblion a staff i wisgo fel cymeriadau llenyddol. Gwelwyd nifer o Spidermen, Mary Poppins, Wallys ac ambell i Sali Mali i enwi ond ychydig o gymeriadau. Hyfryd oedd gweld cymaint o blant wedi gwneud yr ymdrech i wisgo lan a chafwyd llawer o hwyl a sbri. 

 

We launched our 'Book Week' by inviting both pupils and staff to dress up as a literary character. We had lots of Spidermen, Mary Poppins, Wallys and quite a few Sali Malis to name but a few characters. Everyone made a great effort and we had lots of fun. (27/2/17)

Top