Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lawnsio ein Siarter Iaith / Launching our Language Charter

Cafon ni ddiwrnod i'r brenin heddiw yng nghwmni Martin Geraint, wrth i ni lawnsio ein Siarter Iaith. Bwriad y Siarter yw annog ein disgyblion i siarad mwy o Gymraeg yn gymdeithasol ac o gwmpas yr ysgol. Diolch yn fawr iawn i'n Llysgenhadon Iaith am ddewis targedau'r Siarter  

 

We had a fantastic time in the company of Martin Geraint today as he helped us launch our Language Charter. The aim of the Charter is to encourage more of our pupils to speak Welsh socially, in and around the school. Thank you to our Language Ambassadors for choosing the Charter's targets. (26/1/17)

Top