Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lawnsio 'Ap' newydd Cyw / Launching Cyw's new 'App'

Plant y Meithrin a'r Derbyn wedi cael amser hyfryd yng nghwmni Jen a Jim bore 'ma wrth iddynt lawnsio ap newydd Byd Cyw. Mae'r ap ar gael i'w lawrlwytho nawr!

 

Our Nursery & Reception pupils had a great time this morning with Jen and Jim, as they launched the new Byd Cyw app. The app is available to download now! (18/5/17)

Top