Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Jambori yr Urdd / Urdd Jamboree

Hyfryd oedd cael ymuno gyda Martyn Geraint a Mr Urdd yn Jambori yr Urdd yn Ysgol Uwchradd Dreforys heddiw. Gyda phob un o ddigyblion Cyfnod Allweddol 2 yn bresennol, ymunon ni gyda disgyblion eraill o ysgolion Cymraeg Abertawe am brynhawn o hwyl a sbri. 

 

It was wonderful to join Martyn Geraint and Mr Urdd at today's Urdd Jamboree at Morriston Comprehensive School. Every one of our Key Stage 2 pupils was present, joining other pupils from other Welsh medium schools in Swansea for a great afternoon of fun. (6/2/20)  

Top