Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Hyfforddiant Hyfedredd Seiclo / Cycling Proficiency Training

Gobeithio bydd Blwyddyn 6 ychydig yn fwy hyderus ar eu beiciau yn dilyn hyfforddiant seiclo yr wythnos hon. Datblygodd pawb eu sgiliau a'u hyder tra'n dysgu gwybodaeth sylfaenol am reolau'r ffordd.

 

Hopefully Year 6 will be far more confident on their bikes following this week's cycling training course. Everyone developed their skills and confidence whilst learning he basics of the highway code. (15/2/17) 

Top