Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Hyfforddiant Hyfedredd Seiclo Bl 6 / Year 6 Cycling Proficiency Training

O ganlyniad i hyfforddiant gan Cycle Training Wales, bydd disgyblion Blwyddyn 6 llawer fwy hyfedr yn seiclo yn eu milltir sgwâr dros yr haf yn dilyn rhaglen o hyfforddiant dwys, yn yr ysgol ac ar yr heolydd lleol. Fodd bynnag, dim ond dechrau'r hyfforddiant yw hwn a bydd rhaid i'r disgyblion hynny defnyddio'u holl sgiliau a'u gwybodaeth tra'n defnyddio'u beiciau. 

 

Thanks to Cycle Training Wales, our Year 6 pupils will be far more proficient whilst cycling in their locality over the summer holidays, following an extensive training course, both at the school and on the local roads. However, all the pupils were reminded that this is only the beginning of their training and that they must use all their skills and knowledge whilst on their bikes.  (12/6/18)

Top