Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

HMS Hawliau Plant / RRS Inset

 

Cynhaliwyd noson HMS ar hawliau plant ar nos Lun 10fed o Chwefror lle cafodd y staff gyfle i ehagngu eu dealltwriaeth a chynnig syniadau ar sut i ddatblygu Hawliau Plant yn yr ysgol.

 

Diolch yn fawr i Eleri o UNICEF am gynnal y sesiwn.

 

A Rights Respecting Schools Inset session was held on Monday 10th February where the staff were given the opportunity to develop ideas for promoting children's rights within the school.

 

Thank you to Eleri from UNICEF for leading the session.

Top