Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwyl Hoci / Hockey Festival

Llongyfarchiadau i'r Tim Hoci ar eu perfformiadau heddiw yng Ngŵyl Hoci Ysgolion Abertawe. Er gwaethaf canlyniadau cymysg, mwynheodd pawb y profiad a'r cyfle i gymdeithasu gyda disgyblion o ysgolion eraill.

 

Congratulations to the Hockey Team for their performances at today's Swansea Schools Hockey Festival. Although we had a mixed bag of results, everyone thoroughly enjoyed themselves and took advantage of the opportunity to meet pupils from other school.  (18/10/17)  

Top