Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwneud cysylltiadau newydd / Making new links

Gydag Ysgol Pontybrenin ac Ysgol Gymraeg Pontybrenin mor agos i'w gilydd yn ddaearyddol, mae'n naturiol ein bod ni'n dod ynghŷd ar adegau i ddatblygu ein sgiliau ar y cyd a meithrin perthnasau newydd yn y broses. Dyna yn union beth gwnaeth disgyblion Blwyddyn 6 heddiw, gyda'r nod o ddechrau cyfarfodydd rheolaidd rhwng y ddwy ysgol.

 

With Ysgol Pontybrenin and Ysgol Gymraeg Pontybrenin being such close neighbours, it makes sense that both schools come together on occasions to jointly develop our skills and form new friendships in the process. That's exactly what Year 6 pupils did today, with a view to starting regular meetings between the schools. (24/1/17)

Top