Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwersi Hyfedredd Seiclo / Cycle Proficiency Lessons

Gyda'u profion Hyfedredd Seiclo yn prysur agosau, braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 6 yn manteisio ar y tywydd sych i ymarfer eu sgiliau seiclo gyda 'Go Ride' heddiw.

 

With their Cycle Proficiency test fast approaching, it was great to see our Year 6 pupils taking advantage of the break in the weather to practise their cycling skills with 'Go Ride' today. (17/10/19)

Top