Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdy Cerddoriaeth Cymraeg / Welsh Music Workshop

Pwy sy'n dweud nad yw cerddoriaeth Cymraeg yn arbennig o dda? Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn sicr yn mwynhau gwrando ar drawsdoriad o ganeuon cyfoes Cymraeg ar ôl eu gweithdy gydag Aled o YnniDa heddiw, i'w ddilyn gyda disgo Cymraeg egniol iawn. Er mwyn cadw'r gerddoriaeth i fynd a'r goleuadau yn fflachio, rhaid oedd pedalu a phedalu a phedalu ......! Mwynheodd pawb mas draw gan ddysgu i werthfawrogi yr hyn sydd gan gerddoriaeth Cymraeg i'w gynnig. 

 

Who says Welsh music isn't amazing? Our Year 6 pupils certainly think it is after enjoying a Welsh music workshop with Aled from YnniDa, followed by a Welsh music disco with a difference. To keep the music playing and the disco lights flashing, our energetic pupils had to pedal and pedal and pedal ......! They all had a great time and learnt to appreciate all that Welsh music has to offer. 

Top