Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdy cam-ddefnyddio sylweddau Bl 6 / Substance misuse workshop with Yr 6

Diolch i PC Hughes am y gweithdy buddiol iawn ar gam-ddefnyddio sylweddau gyda disgyblion Blwyddyn 6 heddiw. Roedd hi'n agoriad llygad a braf oedd gweld a chlywed disgyblion yn trafod eu profiadau a'u gofidion yn onest.

 

Thank you to PC Hughes for the really beneficial substance misuse workshop with Year 6 today. It was a real eye-opener and it was great to see and hear pupils discussing their experiences and concerns openly and honestly. (4/4/22) 

Top