Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai Dwr Cymru / Welsh Water Workshops

Mwynheodd disgyblion Blwyddyn 5 ddysgu am yr holl waith pwysig mae Dŵr Cymru yn gwneud wrth ddarparu dŵr glan yn feunyddiol a'r gost o gynnal yr adnodd pwysig hwn. Gyda phawb yn ymwybodol o bwysigrwydd dŵr i'r blaned, planwyd ychydig o syniadau ym meddyliau aelodau'r Pwyllgor Eco. Datblygiadau i ddilyn!  

 

Our Year 5 pupils had a great time learning all about the work of Welsh Water in supplying us with clean water on a daily basis and how much it costs to maintain this vital resource. This gave everyone plenty to think about and planted some ideas with our Eco Committee members. Watch this space! (3/10/19)   

Top