Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai Diogelwch y We Bl 4 / Yr 4 Internet Safety Workshops

Diolch yn fawr iawn i PC Bowen am ymweld â Blwyddyn 4 heddiw i drafod pwysigrwydd cadw'n ddiogel tra'n defnyddio'r we. Roedd hi'n agoriad llygad! 

 

Thank you to PC Bowen for visiting with our Year 4 pupils today and discussing the importance of staying safe whilst online. It was a real eye-opener!  (13/3/17)  

Top