Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai cerddoriaeth Cymraeg gyda Bronewn Lewis / Welsh music workshops with Bronwen Lewis

Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 wedi mwynhau mas draw yng nghwmni Bronwen Lewis heddiw wrth gyfansoddi caneuon eu hunain fel rhan o weithdai cerddoriaeth y bore cyn cloi’r diwrnod gyda gig fantastig. Rhan o weithgareddau Wythnos Gymreictod.

 

Our Year 4, 5 & 6 pupils had a wonderful time with BronwenLewis today, composing their own songs in the morning workshops before closing the day with a fantastic gig in the afternoon. Part of our Welsh Week. (3/2/20)

Top