Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai CA2 gyda'r awdur David Brayley / KS2 Workshops with the author David Brayley

Braf oedd croesawu'r ysgrifennwr chwaraeon ac awdur, David Brayley, i'r ysgol heddiw i gynnal gweithdai gyda disgyblion CA2. Awdur nifer o lyfrau, gan gynnwys "Ashley Williams – My Premier League Diary" (Y Lolfa) yn 2011 gydag Ashley Williams, capten Cymru, trafododd David ei daith fel awdur a'r broses o ysgrifennu a chyhoeddi llyfr yn ogystal ag ateb nifer fawr o gwestiynau gan gynulleidfa egniol. 

 

It was great welcoming David Brayley, sports writer & author, to school today  to hold a series of workshops with KS2 pupils. Having written a number of books, including "Ashley Williams – My Premier League Diary" (Y Lolfa) in 2011 with Wales captain Ashley Williams, David discussed his journey to becoming an author and the process involved in writing and publishing a book as well as answering the countless questions he received from his enthusiastic audience. (27/2/18)

Top