Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithdai CA2 gyda'r awdur David Brayley / KS2 Workshops with the author David Brayley

Braf oedd croesawu'rย ysgrifennwr chwaraeon ac awdur, David Brayley, i'r ysgol heddiwย i gynnal gweithdai gyda disgyblion CA2. Awdur nifer o lyfrau, gan gynnwys "Ashley Williams โ€“ My Premier League Diary" (Y Lolfa) yn 2011 gydag Ashley Williams, capten Cymru,ย trafododd David ei daith fel awdur a'r broses o ysgrifennu a chyhoeddi llyfr yn ogystalย ag ateb nifer fawr o gwestiynau gan gynulleidfa egniol.ย 

ย 

It was great welcomingย David Brayley, sports writer & author, to school todayย  to hold a series of workshops with KS2 pupils.ย Having written a number of books, including "Ashley Williams โ€“ My Premier League Diary" (Y Lolfa) in 2011 with Wales captain Ashley Williams, Davidย discussedย his journeyย to becoming an author andย the process involved in writing and publishing a book as well as answering theย countless questions he received from his enthusiastic audience. (27/2/18)

Top