Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwasanaethau Diolchgarwch yr Adran Iau / Junior Department Thanksgiving Services

Does dim amheuaeth amdani - mae gan Ysgol Gymraeg Pontybrenin dalent! Da iawn i bob un o ddisgyblion yr Iau a gyfranodd mor arbennig at lwyddiant y Gwasanaethau Diolchgarwch yn eglwys Santes Catherine yr wythnos hon. Mae safon y canu a'r adrodd wedi bod yn arbennig a hyfryd oedd cael rhannu neges bwysig diolchgarwch gyda theulu Pontybrenin. 

 

There's no doubt about it - Ysgol Gymraeg Pontybrenin's Got Talent! Well done to every one of our Junior pupils who contributed so wonderfully to the success of the Thanksgiving Services that have been held this week at St Catherine's church. The standard of singing and reciting has been excellent and it was great to be able to share the important message  of thanksgiving with the Pontybrenin family.  (19/10/16)</font>

Top