Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwasanaethau Diolchgarwch CA2 / KS2 Thanksgiving Services

Da iawn i bob un o ddisgyblion yr Iau a gyfranodd mor arbennig at lwyddiant y Gwasanaethau Diolchgarwch yn eglwys Santes Catherine yr wythnos hon. Roedd safon y canu a'r llefaru yn arbennig o dda a hyfryd oedd cael rhannu neges bwysig diolchgarwch gyda theulu YGG Pontybrenin.

 

Well done to every one of our Junior pupils who contributed so wonderfully to the success of the Thanksgiving Services that have been held over the past week at St Catherine's church. The standard of singing and reciting has been excellent and it was great to be able to share the important message of thanksgiving with the YGG Pontybrenin family. (25/10/18)

Top