Menu
Home Page

Gwasanaeth Tonia Antoniazzi / Tonia Antoniazzi Assembly

Diolch yn fawr iawn i Tonia Antoniazzi, ein Haelod Seneddol, am sgwrsio gyda disgyblion CA2 am bwysigrwydd democratiaeth ac am ateb cymaint o'n cwestiynau ni heddiw. Sbardun i wleidyddion ifanc y dyfodol efallai?

 

A big thank you to Tonia Antoniazzi, our local Member of Parliament, for discussing the importance of democracy with our KS2 pupils today and for answering so many of our questions. Encouraging the next generation of political leaders perhaps?  (18/5/18)

Top