Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwasanaeth gwrth-fwlian gyda PC Hughes / Anti-bullying assembly with PC Hughes

Diolch yn fawr iawn i PC Hughes am ymweld â'r ysgol heddiw i drafod pwysigrwydd gwrth-fwlian fel rhan o Wythnos Gwrth-Fwlian 2018.

 

A big thank you to PC Hughes for visiting with us today to discuss the importance of anti-bullying as part of Anti-Bullying Week 2018. (15/11/18) 

Top