Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

GoTri Triathlon

Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion hynny o Bl 4 a fu'n cystadlu yn y GoTri Triathlon yng Nghanolfan Hamdden Penlan heddiw. Hyfryd oedd gweld cymaint o blant gyda gwên ar eu hwynebau tra'n nofio, seiclo a rhedeg gyda'u ffrindiau.

 

Congratulations to all those Year 4 pupils who competed at today's GoTri Triathlon at Penlan Leisure Centre. It was wonderful to see so many children with a smile on their faces whilst swimming, cycling and running with their friends.  (29/6/18)  

Top