Menu
Home Page

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnet Parade

Am ddisgyblion creadigol! Hyfryd oedd gweld cymaint o blant yn gwisgo'u bonedau Pasg yn ein gorymdaith heddiw. Roedd ystod arbennig o fonedau rhyfeddol i'w gweld. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan.   

 

What creative pupils we have! It was wonderful to see so many children wearing their Easter bonnets in our parade today. The creativity on display was amazing, with a wide variety of weird and wonderful creations. Congratulations to everyone who took part. (11/4/19) 

Top