Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Goleuo Casllwchwr / Lighting Up Loughor

Dechreuon ni ein dathliadau Nadolig eleni gyda pherfformiad gan gรดr yr ysgol yn y digwyddiadย 'Goleuo Casllwchwr' yn eglwys Dewi Sant yng Nghasllwchwr. Roedd y cรดr yn wych unwaith eto a braf oedd gweld cymaint o bobl yn mwynhau eu hunain.

ย 

This year's Christmas celebrations began with an appearance by the school's choir at the 'Lighting Up Loughor' event at St David's Church, Loughor. The performance was outstanding as always and a wonderful evening was had by all who attended. (23/11/18)

Top