Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Goleuo Casllwchwr / Lighting Up Loughor

Dechreuon ni ein dathliadau Nadolig eleni gyda pherfformiad gan gôr yr ysgol yn y digwyddiad 'Goleuo Casllwchwr' yn eglwys Dewi Sant yng Nghasllwchwr. Roedd y côr yn wych unwaith eto a braf oedd gweld cymaint o bobl yn mwynhau eu hunain.

 

This year's Christmas celebrations began with an appearance by the school's choir at the 'Lighting Up Loughor' event at St David's Church, Loughor. The performance was outstanding as always and a wonderful evening was had by all who attended. (23/11/18)

Top