Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gofalydd Ifanc y Flwyddyn - Young Carer of the Year

Gofalydd Ifanc y Flwyddyn - Young Carer of the Year

 

Llongyfrachiadau anferth i LW o Flwyddyn 5 am gipio gwobr gofalydd ifanc y flwyddyn yng ngwobrau Nation Hits eleni. Rydym yn falch iawn o'i llwyddiant ac yn dathlu ei gallu i ofalu am eraill.

 

Huge congratulations to LW from Bl 5 for winning the Young Carer of the Year award at this year's Nation Hits awards. We're very proud of her success and of her ability to care for others.

Top