Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd / Urdd National Swimming Gala

Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio Blwyddyn 3 yr ysgol ar eu hymdrechion yng ngala nofio cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd heddiw. Er gwaethaf safon uchel iawn o gystadlu, llwyddodd y merched gyrraedd rown derfynol eu cystadlaethau nhw ac mae'r ysgol yn browd iawn o'u hymdrechion. 2020 amdani!

 

Congratulations to our Year 3 swimming team on their efforts at today's Urdd national swimming gala in Cardiff. Despite a very high standard of competition, the girls managed to reach the finals in their respective competitions and did the school proud with their efforts. Bring on 2020!  (26/1/19) 

Top