Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

Ffair Nadolig / Christmas Fayre

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth yn mynychu'r ffair nadolig eto eleni. Diolch hefyd i aelodau'r CRA am eu gwaith caled gyda'r holl baratoi

 

Thanks a million for your support in attending the Christmas Fayre yet again this year. A big thank you to the PTA members with all their hard and endeavour too.

Top