Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ffair Nadolig / Christmas Fair

Hyfryd oedd gweld cymaint o deulu Ysgol Gymraeg Pontybrenin yn cefnogi Ffair Nadolig 'Ffrindiau YGG Pontybrenin' neithiwr. Gyda chymaint o stondinau a gweithgareddau i fwynhau, doedd hi ddim yn syndod ein bod ni wedi codi £1800. Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth hael ac i aelodau'r 'Ffrindiau' yn arbennig am eu gwaith di-flino ar y noson a dros yr wythnosau diwethaf. Ymlaen Pontybrenin! 

 

It was wonderful to see so many of the Ysgol Gymraeg Pontybrenin family supporting last night's 'Friends of YGG Pontybrenin' Christmas Fair. With so many stalls and activities to enjoy, it's no wonder we raised an incredible £1800. Thank you to everyone for your generosity in supporting us and in particular, the members of the 'Friends' who gave so freely of their time on the evening and in the weeks leading up to the Fair. Ymlaen Pontybrenin! (30/11/16)

Top