Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod yr Urdd

Da iawn i bawb o'r Clwb Celf a wnaeth gwaith arbennig o dda ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Thema'r gwaith oedd 'Perthyn'.

Well done to everyone from the 'Clwb Celf' who produced excellent work for the Urdd Eisteddfod. This years topic was 'Belonging'. 

Top