Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Rhanbarthol yr Urdd, Gorllewin Morgannwg / Urdd Regional Eisteddfod, West Glamorgan

Cynrychiolodd bron i 50 o ddisgyblion yr ysgol a'r cylch heddiw, mewn amrywiaeth o gystadlaethau, yn Eisteddfod Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg yn Port Talbot. Mae'r ysgol yn ymfalchïo ym mherfformiad pob un ohonyn nhw. Da iawn chi! 

 

Almost 50 pupils represented the school and district at today's West Glamorgan Regional Eisteddfod in PortTalbot, competing in a variety of competitions. Everyone gave of their very best and the school is extremely proud of their achievements. Well done! (25/3/17)   

Top