Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Offerynnol yr Urdd / Urdd Instrumental Eisteddfod

Da iawn i'r Parti Recorders ac i Rhianwen (Bl 4) ar y delyn am eu perfformiadau nhw yn Eisteddfod Offerynnol yr Urdd heddiw. Roedd y safon yn uchel iawn eleni eto gyda phob un o ddisgyblion ein hysgol ni yn rhoi o'u gorau glas. Da iawn chi! 

 

Well done to the Recorder Party and to Rhianwen (Yr 4) on the harp for their wonderful performances at today's Urdd Instrumental Eisteddfod. The standard was incredibly high as always and every one of our pupils did the school proud. Da iawn chi! (28/3/17)

Top