Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Gwyl Ddewi y Cyfnod Sylfaen / Our Foundation Phase St David's Eisteddfod

Cafwyd llawer o hwyl a sbri yn Eisteddfod y Cyfnod Sylfaen heddiw, gyda disgyblion yn dathlu eu Cymreictod trwy ganu, llefaru a dathlu eu doniau creadigol, gan gynnwys y gystadleuaeth 'Y Ddraig Goch'. Da iawn blant!

 

We had a lot of fun with today's Foundation Phase Eisteddfod, with pupils celebrating their Welshness by singing, reciting and showcasing their creative talents, including our 'Red Dragon' competition. Well done everyone! (5/3/19)

Top