Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Gwyl Ddewi y Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase St David's Eisteddfod

Cafwyd llawer o hwyl a sbri yn Eisteddfod Gŵyl Ddewi y Cyfnod Sylfaen heddiw, gyda disgyblion yn dathlu eu Cymreictod trwy ganu, llefaru a dathlu eu doniau creadigol, gan gynnwys y gystadleuaeth 'Y Genhinen Orau'. Da iawn blant!

 

We had a lot of fun with today's Foundation Phase St David's Eisteddfod, with pupils celebrating their Welshness by singing, reciting and showcasing their creative talents, including our 'Best Leek' competition. Well done everyone! (3/3/20)

Top