Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Gwyl Ddewi Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 St David's Eisteddfod

Gyda balchder ac angerdd am ein Cymreictod a'n hiaith, dathlwyd Eisteddfod Cyfnod Allweddol 2 eleni gydag amrywiaeth o ganu, llefaru a thrawsdoriad hyfryd o waith celf. Llongyfarchiad mawr i Ella am gipio Cadair yr Eisteddfod gyda'i stori fer, 'Y Gyfrinach'. Yn ôl ein beirniad anrhydeddus, Miss Elen Jones, roedd hi'n stori teimladwy a disgrifiadol iawn gyda diweddglo annisgwyl. Da iawn ti Ella.

 

With pride and passion for our Welshness and our language, our junior pupils celebrated our Key Stage 2 school Eisteddfod today with a variety of singing, reciting and a wonderful mix of art work. Congratulations to Ella on winning this year's Eisteddfod Chair competition with her short story, 'The Secret'. According to our honorary judge, Miss Elen Jones, this was a wonderfully descriptive story, full of emotion and with an unexpected ending. Da iawn ti Ella! (2/3/20)  

Top