Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Gwyl Ddewi CA2 / KS2 St David's Eisteddfod

Gyda balchder ac angerdd am ein Cymreictod a'n hiaith, dathlwyd Eisteddfod ysgol CA2 eleni gydag amrywiaeth o ganu, llefaru a thrawsdoriad hyfryd o waith celf. Llongyfarchiadau mawr i Alfie ar ennill y brif gystadleuaeth, sef y barddoniaeth, ac am yr anrhydedd o ennill cadair cyntaf Eisteddfod YGG Pontybrenin. Da iawn i bawb am fentro!

 

With pride and passion for our Welshness and our language, our junior pupils celebrated our KS2 school Eisteddfod today with a variety of singing, reciting and a wonderful mix of art work. Congratulations to Alfie on winning the main competition, the poetry, and for the honour of becoming the first ever recipient of our YGG Pontybrenin Eisteddfod Chair. Well done to all those who took part!  (4/3/19) 

Top