Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Ddawns yr Urdd / Urdd Dance Eisteddfod

Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion ein hysgol yn dawnsio yn Eisteddfod Ddawns yr Urdd yn YGG Gellionnen heddiw. Perfformiodd grŵp Dawnsio Gwerin Bl 3&4 a Bl 5&6 yn arbennig o dda, fel y gwnaeth Amelia gyda'i dawns Hip Hop unigol. Da iawn chi!  

 

It was great to see so many of our pupils dancing at today's Urdd Dance Eisteddfod at YGG Gellionnen. Both the Year 3&4 and Year 5&6 Folk Dancing groups performed wonderfully well, as did Amelia with her energetic Hip Hop solo dance. Da iawn chi! (29/3/17)  

Top