Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Cylch Llwchwr

Eisteddfod Cylch Llwchwr

 

Cynhaliwyd Eisteddfod Cylch Llwchwr yn neuadd goffa Llwchwr ar y 14eg o Fawrth. Roedd cynrychiolaeth o blant yr ysgol yn cystadlu a daeth llwyddiant i nifer iawn ohonynt. Byddwn yn postio yr holl ganlyniadau yn ystod yr wythnos. Llongyfarchiadau i bawb a gystadlodd ac i blant ysgolion Bryniago, Login Fach a Penclawdd am eu llwyddiant. Pob lwc i bawb yn y sir ar y 29ain!

 

The regional Urdd eisteddfod was held at Gorseinon Welfare Hall on the 14th of March. Most competitions had representatives from the school and many went through to the county level. All results will be posted during the week. A huge congratulations to everyone who took part and to the children of Bryniago, Login Fach and Penclawdd for their success too. All the best to everyone at the county eisteddfod on the 29th of March. 

Top