Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Cylch Llwchwr

Eisteddfod Cylch yr Urdd - Llwchwr

 

Llongyfarchiadau i holl gystadleuwyr yr ysgol a fuodd yn canu, llefaru a chwarae eu hofferynnau yn yr eisteddfod cylch ddydd gwener yn y y ganolfan les. Cafwyd cryn lwyddiant a phob lwc  bawb fydd yn cystadlu yn y Sir brynhawn dydd sadwrn yma.

 

A huge congratulations to all who participated in this year's urdd eistedfod cylch. We had much success and good luck to everyone in the county eisteddfod this saturday.

Top