Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Cyfnod Allwedol 2 / Key Stage 2 Eisteddfod

Gyda balchder ac angerdd am ein Cymreictod a'n hiaith, dathlwyd Eisteddfod ysgol CA2 eleni gydag amrywiaeth o ganu, llefaru a thrawsdoriad hyfryd o waith celf. Llongyfarchiadau mawr i Carys ar ennill y brif gystadleuaeth, sef y stori greadigol, ac am gipio'r llwy garu. Da iawn i bawb am fentro!

 

With pride and passion for our Welshness and our language, our junior pupils celebrated our KS2 school Eisteddfod today with a variety of singing, reciting and a wonderful mix of art work. Congratulations to Carys on winning the main competition, the creative story, and for taking home this year's love spoon. Well done to all those who took part!  (7/3/18) 

Top