Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Eisteddfod Cyfnod Allwedol 2 / Key Stage 2 Eisteddfod

Gyda balchder ac angerdd am ein Cymreictod a'n hiaith, dathlwyd Eisteddfod ysgol CA2 eleni gydag amrywiaeth o ganu, llefaru a thrawsdoriad hyfryd o waith celf. Llongyfarchiadau mawrย i Carys ar ennill y brif gystadleuaeth, sef y stori greadigol, ac am gipio'r llwy garu. Da iawnย i bawb amย fentro!

ย 

With pride and passion forย our Welshness and ourย language, our juniorย pupils celebrated our KS2ย school Eisteddfod today with a variety of singing, reciting and a wonderful mix of art work. Congratulations toย Carys on winningย the main competition, the creative story, and for taking home this year'sย love spoon.ย Well done to all those who took part!ย  (7/3/18)ย 

Top