Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Dysgu yn yr awyr agored / Learning in the outdoor environment

Diolch i Dîm Chwarae Plant Abertawe ac i Carys o Fenter Iaith Abertawe am eu holl cefnogaeth a'u harweiniad yn helpu ni fanteisio ar ein hardaloedd allanol, a'r warchodfa natur yn arbennig. Mae'r disgyblion yn datblygu sgiliau newydd ac yn dysgu cymaint am y byd o'n cwmpas yn yr amgylchedd allanol hyfryd hwn a mawr obeithiwn mai ond dechrau'r daith cyffrous yw hwn.

 

A big thank you to Swansea's Children's Play Team and Carys from Menter Iaith Abertawe for all their support and guidance in helping us take full advantage of the wonderful outdoor areas we have at the school, particularly our nature reserve. Our pupils are developing new skills and learning all about the wonderful world around us in this incredible environment and we hope that this is just the beginning of our exciting new journey. (10/10/19)  

Top